پرچم سرخ یا حسین

ذبح الحسین بکربلا عطشانا

نقاشی مستند از سر بر نیزه ی ارباب حسین(ع)


تصویر اصلی واقع در موزه

در موزه لوور پاریس پرده سیاه قلمی موجود است که بر کرباس ترسیم شده و طبق بررسیهای باستان شناسی بیش از هزار و سیصد سال از ترسیم آن می گذرد و نام راهب نصرانی به خطّ لاتین قدیم در سمت راست پایین تصویر حک شده است.

بر اساس مستندات تاریخی این تابلو را یک راهب نصرانی در محلّ رأس الحسین حلب پس از مشاهده سر مطهر حضرت سیّدالشّهدا(ع) بر سر نیزه یزیدیان ترسیم کرده است.

این پرده پس از دست به دست شدنهای متوالی، توسّط فرانسویها از آلمانیها خریداری و اکنون در موزه لوور پاریس نگهداری می شود.

تصویر فوق عکسی از این سیاه قلم است.


اما مستندات تاریخی:

نسخه اول: در زمان ناصر الدین شاه وقتی به فرنگ رفته بود نقاش
خود را به فرنگ برده تا تصویر منقوش سر بریده امام حسین (ع)
برسنگ را در ذهن بسپارد و بلا فاصله آنرا بر کاغذ نقش کرده است.
نسخه دوم غیر خوانا:
اصل نقاشی بر سنگ بوسیله هنری رزری کشیش ایتالیایی که در
زمان جنگ بین کربلا تا کوفه سر را در منزل داشته نقش کرد
انچه میگویند دال بر این است که یک راهب مسیحی با دادن پول فراوان سر عزیز زهرا را به خانه میبرد و گریه کنان انرا با گلاب میشسته.


ای وای حسین...

وای حسین...

وای حسین...

[ چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۹/۱۷ ] [ 15:6 ] [ کربلایی حسنا ]

[ ]